💚 Petra leží v rodokmenech

Slovenské rodopisné pátrání

Začala jsem pátrat na Slovensku. A popravdě mi chvíli trvalo se zorientovat. Doteď jsem znala jen Malou Fatru, Roháče v Západních Tatrách, vlak Košičan a několik míst pro lehkou turistiku s dětmi. Rodopisným pátráním se mi ovšem otevřely úplně nové obzory! 🙂

Začátek je všude stejný. Nejtěžší je zmapovat rodopis do roku 1900. Hlouběji do minulosti se už pak postupuje o něco veseleji v digitálních matrikách. O tom všem píši ve svém eBooku Sestav si rodokmen.

Na Slovensku jsou k dispozici digitální matriky, které jsou soustředěné na stránkách Family Search a některé sčítací archy roztroušené po různých webech. Ostatní možnosti digitálního bádání jsou velmi omezené. Vyjímkou jsou vojenské archivy, které jsou shodné s českými prameny.

Digitální matriky

Na Slovensku jsou všechny digitální matriky soustředěny pod střechu Familysearch v kolekci slovenských matričních knih z let 1592 – 1935.

Sice je možné vyhledávat v matrikách podle jména nebo města, ale pravděpodobněji se doberete hledaných záznamů manuálním procházením databází slovenských matrik. Takže klikněte na tu církev, o které víte nebo si myslíte, že by v nich vaši předci mohli být zapsaní (většinou Roman Catholic) a vybírejte dále podle okresu a pak farnosti či obce, na které byly matriční knihy vedeny.

Názvy obcí a měst a taky okresů a krajů se v průběhu věků různě mění, je proto dobré si v prvním kroku ujasnit, pod jaký okres hledaná obec spadá a zda se dnes nejmenuje nějak jinak a dále kam byla obec přifařena (to je v jaké farnosti vedl farář matriční knihy).

  • Dobře si se jmény obcí a měst umí poradit wikipedie nebo se podívejte na www.mapy.cz, pro představu, kde obec leží
  • Projekt www.rodokmen.com nabízí databázi slovenských obcí. Součástí je i přehled toho, kde jsou pro danou obec uloženy matriční knihy. Do vyhledávacího pole nahoře napište obec: název obce, otevře se vám roletka, kde kliknete na název obce. Nebo pokud víte v jakém kraji a okrese obec leží, můžete jít na jistotu tudy.
  • Slovenský slovník obcí a jmen je také na stránkách Slovníkového portálu.
  • V databázi slovenských matrik si můžete ověřit jaké matriky jsou dochované pro jednotlivé farnosti. Stránka je v maďarštině, ale pokud si ji otevřete v Google Chrome, kliknete na ni levým tlačítkem myši a zvolíte Přeložit do jazyka češtiny, budete se na ní umět lehce orientovat.
Obrázek 1: Zdroj wikipedie

Po otevření souboru se snímky si nejprve dejte zobrazení všech listů, to je těch 8 teček na levé straně (Browse multiple images) a hledejte černé strany. Ty totiž uvozují novou matriční knihu. Je tedy dobré udělat si seznam matričních knih v daném dokumentu – časové rozmezí, strana matriky, o jaký typ matriční knihy se jedná a zdroj. Například takto:

Obrázek 2: Seznam matričních knih Lysá pod Makytou

Pak si nezapomeňte projít nejdřív hlavičku jednolivých matričních knih, zda jsou zapisované na obou stranách nebo vždy jen na jedné, jaké tam jsou obsažené kolonky, v jakém jazyce je matrika psaná. A procházejte. Je to piplačka, ale výsledku se jistě doberete. O tom jak číst v matričních knihách se můžete dočíst v eBooku Sestav si rodokmen.

Sčítání obyvatel - sčítacie hárky

Moderní sčítání obyvatel se v Rakousku – Uhersku konalo pravidelně v desetiletých intervalech od roku 1869. Na Slovenku se bohužel ve větší míře nedochovalo. Alespoň malý přehled toho kde hledat, z toho co zbylo:

  • První moderní celouherské sčítání obyvatel z roku 1869 je uložené na stránkách FamilySearch.
  • Uherské sčítání obyvatel z let 1880, 1890, 1900 a 1910 z území dnešního Slovenka se nedochovalo
  • Zachované sčítací archy ze sčítání obyvatel z roku 1921 lze hledat ve státních archivech, kde lze žádat vyhotovení papírové či digitální kopie. 
  • Sčítání obyvatel z roku 1921 pro Podkarpatskou Rus (dnešní Zakarpatsko, je součástí Ukrajiny) je online na stránkách Maďarského zemského archivu. Nezapomeňte, že si stránku můžete přeložit do češtiny – pravým klikem myši klikněte na stránku a v roletce zvolte Přeložit do jazyka čeština.  
  • Sčítací archy z roku 1930 jsou dostupné online na webu Slovakiana. Do vyhledávacího políčka s lupou začněte psát jméno obce (platný název je ten, který se používal ve 30. letech – to si ověříte na stránkách www.rodokmen.com), vyberte obec, kterou vám nabízí roletka a počkejte než se vám načtou sčítací hárky. Načtení všech sčítacích hárek pro danou obec trochu trvá, tak buďte trpěliví. Prohlížet jednotlivé hárky doporučuji vždy v nové kartě nebo úplně ztratíte nervy s dlouhým načítáním všech hárek, vždy když kliknete na tlačítko

Slovenské štátné archivy

Slovenské štátne archivy nemají samostatné webové stránky ani digitální badatelny, tak jako to mám u nás v Česku. Kontakty na jednotlivé státní archivy jsou součástí webových stránek slovenského ministerstva vnitra, kde lze najít i vyhledávání v centralizovaném slovenském digitálním archivu, který ovšem není nijak obsáhlý.

Další slovenské nejen digitální zdroje

Hledat v online knihách, časopisech a různých dokumentech lze v Digitální slovenské knižnici (obdoba české digitální knihovny Kramerius).

Oficiálny portál slovenských cintorínov je tady >>.

Pokud by bylo vaše bádání na Slovensku hlubšího charakteru, velmi doporučuji stránky geni.sk, kde jsou komplexní zdroje pro genealogické bádání shrnuty v několika obsáhlých článcích >> 

Obrázek 3: Druhy uniforem vojáků v 1. sv. válce