💚 Petra leží v rodokmenech

Sestav si základní RODOVÝ STROM

Tímto textem bych tě chtěla ponouknout, vzít do ruky pero a papír a začít malovat první grafické zobrazení tvé rodiny. Malovat RODOKMEN teď a tady!
I já jsem měla odkládací začátky. A přitom je to tak jednoduché! Tak jestli máš po ruce papír A4 a tužku, pojď si svůj první rodokmen nakreslit právě teď. 

Začínáme

Než začneme s vlastním zápisem, papír si nejdříve lehce strukturujeme. Papír podélně přelož na polovinu a pak ještě na jednu polovinu. A teď budeme ten dlouhý pásek, co nám přeložením vznikl, překládát na šířku; poprvé, pak podruhé a nakonec potřetí. Když papír rozložíš, vznikla nám síť o velikosti 4×8 a to potřebujeme. Do čtyř řad budeme postupně zapisovat 4 GENERACE TVÉ RODINY a vytvoříme rodokmen, kterému se říká VÝVOD Z 8 RODŮ.

Ke všem manželským párům pak ještě připiš, kdy a kde měli svatbu, pokud je znáš, a je hotovo.

Právě jsi graficky znázornil svůj PRVNÍ RODOVÝ VÝVOD Z 8 RODŮ. Z osmi rodů proto, že v nejvyšší 4. generaci je 8 předků, z nichž každý nese unikátní RODOVÉ příjmení. Můžeš si takhle vytvořit i dál do minulosti vývod z 16 rodů, z 32 rodů atd. Přibývá to pěkně geometrickou řadou.

Bílá místa

Tak a teď tě možná napadá, že by bylo fajn doplnit ty bílá místo ve tvém stromě. Takže jak na to? Nejjednodušší způsob samozřejmě je zavolat rodičům či prarodičům a chybějící údaje s nimi doplnit. Pokud už nežijí nebo z jiného důvodu nelze informace takto lehce získat, pak máme několik možnosti. 

Digitální matriky - genealogie pěkně z pohodlí domova

Možná už si slyšel o tom, že na internetu je možnost bádat v online matrikách bez nutnosti žádat matriční úřady o opisy záznamů. To je pravda. A je to pecka!

Má to ovšem malý háček. Z důvodu ochrany osobních údajů se matriky narozených zveřejňují nejdříve 100 let od svého nejmladšího zápisu. Takže pokud se tvůj dědeček narodil v roce 1937, budeš ho v online matrikách hledat marně. Matriční úřady nemají za povinnost matriky digitalizovat a proto nespoléhej na to, že se objeví na internetu bezprostředně po uplynutí stoleté lhůty. Přelomovým rokem, kdy už můžeš hledat v matrikách online je cca rok 1900 a dále do minulosti. Digitální matriky jsou proto relevantním zdrojem informací spíše až o praprarodičích.

Sčítání lidu z roku 1910 a 1921 - dostupné taky z tvého obýváku

Kromě digitálních matrik je k dispozici badatelům ještě jeden ohromně užitečný online zdroj a to jsou sčítací operáty z let 1850 až 1921. Sčítání lidu probíhalo v 10ti letých intervalech. Proto pokud máš prababičku narozenou na začátku 20. století před rokem 1921 a znáš místo, kde bydlela, najdeš ji určitě ve sčítacím listu jejího bydliště v roce 1921 nebo 1910. U každé osoby je totiž uvedeno datum a místo narození. Můžeš tak obejít složité získávání výpisu z matriky o datumu narození. Ve sčítacím archu budou pravděpodobně zaznamenáni i její rodiče, kteří se jistojistě narodili již před rokem 1900 a ty si podle datumu a místa narození už lehce dohledáš v příslušné matrice. Na obrázku níže se můžeš podívat, jak vypadá sčítací arch z roku 1910. Sčítací archy lze najít na stránkách amerických mormonů Family search.

Tak pro dnešek jen takové malé naťuknutí, kudy se můžeš vydat

Nezapomeň máš svůj první RODO-STROM. Dnes to sice bylo jen pět minut, ale aby se ti celý zaplnil, bude to chtít ještě nějaké úsilí. Když ho doplníš o základní reálie, které ještě dnes neznáš a přidáš rodinné fotografie, třeba svatební, můžeš si svůj strom graficky ztvárnit a ozdobit na arch papíru o velikosti A2. Vyrobíš tak krásný obraz, který si zaslouží viset v tvém domě!

PS: Jak vypadá takový rozpracovaný graficky rodokmen si můžeš prohlédnout v úvodním obrázku. Obraz pomáhají malovat i děti, tak každý maluje, co se mu zrovna líbí a strom bude v konečném důsledku krásný originál.