💚 Petra leží v rodokmenech

Kronika rodu

Přímá linie jednoho rodu

Chtěli byste vědět, kam až sahají kořeny vašich předků?

Výzkum v přímé linii otcovské či mateřské větve se vede primárně v matričních knihách a sčítacích arších 19. století. V každé generaci se dohledává narození, úmrtí a svatba manželského páru a narození všech jeho dětí.

Z těchto záznamů v kombinaci s archy ze sčítání lidu a s mapami indikačních skic, pak můžeme vytvořit relativně pěkný příběh o tom, odkud naši předci pocházejí či kam se stěhovali, kolik měli dětí a jaká byla jejich úmrtnost, čím se živili a jaké měli rodinné osudy.

Součástí kroniky jsou také základní informace o místě původu předků, poznatky o původu příjmení a popis dobových reálií, které měli na život našich předků významný vliv. S jejich pochopením tak budeme zas o kousek více rozumět osudům a pohnutkám našich pradědů.

Cena za každou jednu dohledanou generaci, to je dohledání manželského páru včetně narození všech jejich dětí a sepsání rodové historie, je 2500 Kč. Při předpokladu, že začínáme bádat na přelomu 19. a 20. století, je možné se v matričních knihách dostat do minulosti 6 či 7 generací nazpátek, to je na konec 17. století. Rozsah rodokmenu si určuje klient.

Pokud máte zájem o sepsání kroniky vašeho rodu ať už z mateřské či otcovské větve, kontaktujte mě na můj email rodokmeny@petrakalichova.cz.