💚 Petra leží v rodokmenech

Rod Konečný z Palačova

     V našem příběhu se ocitáme na začátku 17. století léta páně 1617, kdy je v matrice oddaných poprvé zmíněno příjmení Konečný z Palačova. Je to období před Bílou horou a dlouhou a zhoubnou třicetiletou válkou. Palačov v té době patřil k hradu a panství Starý Jičín, které měl od roku 1500 v držení mocný rod Žerotínů. Po Bílé hoře v roce 1621 Žerotínové, jakožto poražení na straně českých stavů v odboji proti Ferdinandu II., o panství Starý Jičín přicházejí (je jim konfiskován – zabaven). V jeho držení se pak do konce 17. století střídá několik různých rodů.

    Veškeré církevní úkony i zápisy se na starojickém panství odehrávaly v městečku Starý Jičín, kde byla fara, hřbitov a kostel sv. Václava.

    V matričním zápise z ledna roku 1617 je uvedeno, že Matěj Konečny, Jiříka Konečnýho z Palačova syn, si vzal Marketu dceru Mikuláše z Petřkovic. Ač se toho o Jiříkovi Konečném více nedovíme, stává se od chvíle, kdy byl v matriční knize přečten a vynesen na světlo, nestorem – to je nejstarším prapředkem rodu Konečný z Palačova.

     Spolu s ním poznáváme i druhého našeho nejstaršího předka, který sic není Konečný, přesto má v našem rodokmenu stejně významné místo a v našem těle je zastoupen stejně velkou DNA jako u Jiříka. Tím předkem je Mikuláš z Petřkovic.

    O dalších dětech Jiříka Konečného se již z matrik více nedovíme. Jediný jeho známý syn je tak náš předek Matěj Konečný, od nějž se bude odvíjet příběh palačovských Konečných v otcovské i mateřské linii Milady Konečné (vdané Váňové), její sestry Zdeňky Konečné (vdané Fabíkové) a bratrů Jindřicha, Břetislava a Jaroslava Konečných.